Liên hệ: Phòng hành chính nhân sự      
CÔNG TY TNHH SẮC MÀU THỜI ĐẠI               
Địa chỉ: Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 0243 998 1929 - Fax: 0243 998 1929  
Email Online: sonseecolor@gmail.com